change language:   
<

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Co to jest zielona glinka kambryjska?

W odpowiedzi na narastajÄcÄ lawinÄ uczuleÅ, podrażnieÅ skóry wzrasta rynek preparatów ekologicznych opartych na wiedzy czerpanej z dziedzictwa starych kultur i cywilizacji. Coraz czÄÅciej firmy farmaceutyczne i kosmetyczne siÄgajÄ po bogactwa natury i dary ziemi.

NiewÄtpliwie do takich bogactw ziemi należy zielona glinka kambryjska - najskuteczniejsza z glinek.

Liczne testy laboratoryjne dowodzÄ, że jest to kopalina pochodzenia wulkanicznego o doskonale zbilansowanym - pod kÄtem oddziaÅywania na organizmy żywe - skÅadzie. Sztuczne przetwarzanie pokarmów, zanieczyszczenie Årodowiska (gÅównie kwaÅne deszcze, nawożenie zwiÄzkami azotu itd.) zubożajÄ Årodowisko a tym samym organizmy w makro i mikroelementy. 100 procentowy produkt zielona glinka kambryjska- uzupeÅnia te niedobory.

UzdrawiajÄce moce glinki doceniono już w starożytnym Egipcie. Egipcjanie używali glinki w procesie mumifikacji zwÅok, gdyż znali jej wÅaÅciwoÅci oczyszczajÄce i konserwujÄce. SÅynny arabski medyk Awicenna w " Historii naturalnej" szczegóÅowo opisaÅ wÅaÅciwoÅci glinki, oraz metody leczenia.Grecki lekarz Dioscordies przypisywaÅ glince aktywizujÄce siÅy witalne. Znani niemieccy naturopaci zeszÅego stulecia :Kneipp, Just, Felke z dobrym skutkiem stosowali glinkÄ jako naturalny Årodek leczniczy.

Obecnie glinka jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Europie lekiem o szerokim spektrum dziaÅania. W oficjalnej medycynie leczenie glinkÄ stosuje siÄ przy schorzeniach skóry, chronicznych i ostrych stanach zapalnych stawów, krÄgosÅupa, miÄÅni, nerwów obwodowych, stanach pourazowych (stÅuczeniach, rozciÄgniÄciu wiÄzadÅa, zÅamaniach koÅci), chronicznych i stanach zapalnych schorzeŠżeÅskiej sfery pÅciowej, chronicznym stanie zapalnym woreczka żóÅciowego, chronicznych zaparciach i innych. Glinka jest również komponentem wielu bardzo znanych preparatów leczniczych oraz kosmetyków.

GlinkÄ stosuje siÄ w wielu Åwiatowej sÅawy uzdrowiskach oraz szpitalach Niemiec i Szwajcarii w leczeniu różnych chorób, szczególnie gruźlicy.

 

W czym tkwi jej moc i siÅa?

Glinka ma w zasadzie wszystkie makro i mikroelementy, niezbÄdne dla czÅowieka, takie jak: krzem, fosfor, żelazo, azot, wapÅ, magnez, potas aluminium, cynk, miedź, selen itd. przy czym w formie dobrze przyswajalnej przez organizm czÅowieka. Skondensowane pierwiastki w glince gwarantujÄ uzupeÅnienie niedoboru pierwiastków i soli mineralnych w organizmie.

Na pÅaszczyźnie elektrycznej glinka przyciÄga czÄstki o Åadunku dodatnim, a wiÄkszoÅÄ substancji toksycznych ma wÅaÅnie Åadunek dodatni. ZdumiewajÄce sÄ wrÄcz absorbcyjne wÅaÅciwoÅci glinki. Usuwa wszystkie toksyczne substancje i drobnoustroje z organizmu, stanowi barierÄ dla czynników chemicznych. DziaÅa jak antyseptyk i antybiotyk zarazem. Zapobiega rozmnażaniu bakterii poprzez aktywizowanie mechanizmów obronnych.

WiÄkszoÅÄ naturopatów uważa, że glina wyrównuje biopole czÅowieka - w tym jej siÅa i moc.

"...Wiadomo, że w glince nie ma bakterii. PochÅania ona pÅynne i gazowe toksyny, zapachy , gazy i zabija zarazki chorobotwórcze. Neutralizuje stÄchÅe zapachy masÅa i innych produktów. Marchewka, burak, rzepa, ziemniaki nie gnijÄ przez caÅÄ zimÄ, jeÅli na kilka sekund zanurzyÄ je do roztworu glinki, a potem wysuszyÄ. Szczury i myszy nie trujÄ siÄ truciznÄ, jeÅli w pobliżu zalega warstwa gliny. JeÅli gÅowÄ myÄ glinianÄ wodÄ (dodawaÄ do wody niewielkÄ iloÅÄ gliny), to znika Åupież. JeÅli glinÄ rozciÄczyÄ wodÄ, poÅożyÄ na szmatkÄ i natrzeÄ zÄby, to dziÄsÅa przestanÄ krwawiÄ, a zÄby bÄdÄ biaÅe. JeÅli papier toaletowy posypywaÄ glinkÄ to, to nigdy nie bÄdziemy mieli hemoroidów. JeÅli oczy myÄ wodÄ, która jest na powierzchni warstwy gliny, to leczÄ siÄ stany zapalne oczu i powiek..."- cytat z wypowiedzi ludnoÅci zamieszkaÅej w rejonie wystÄpowania kambryjskiej glinki zielonej.

Liczne badania potwierdziÅy, iż glinka ma wÅaÅciwoÅci dezynfekujÄce. Zalecana przez lekarzy do stosowania w postaci zasypek, past, maÅci na choroby skórne (wrzody, oparzenia, obrzÄki itp.).

W medycynie ludowej glina jest wykorzystywana w bardziej szerokim zakresie i stosowana jest przy leczeniu chorób nowotworowych różnorodnej lokalizacji, biaÅaczka, nowotwory Åagodne, polipy, tarczyca, stany zapalne i stwardnienia wÄzÅów chÅonnych, niedokrwistoÅÄ, bóle gÅowy, miażdżyca, porażenie, zaburzenia nerwowe, padaczka, choroby mózgu, , stany zapalne ucha, choroby oczu, choroby żeÅskie (zapalenie gruczoÅu sutkowego, wypadniÄcie macicy, wÅókniak, polipy, torbiel, nieregularna miesiÄczka, zapalenie pochwy, różnorodne stany zapalne cukrzyca, choroby organów trawienia (nieżyt żoÅÄdka, zaparcia, kolka jelitowa, nieżyt jelita cienkiego, wypadniÄcie odbytnicy, (hemoroidy), zapalenie wÄtroby, żóÅtaczka, choroby nerek, pÄcherza, choroby serca, zapalenie oskrzeli, zapalenie pÅuc, zapalenie opÅucnej, gruźlica, kaszel, katar, zapalenie zatoki szczÄkowej, polipy nosa, krwotok nosowy, angina, choroby skórne (wyprysk, Åuszczyca, róża, brodawki), Åysienie, krzywica, zapalenie stawów, reumatyzm, urazy (stÅuczenia, zwichniÄcie) choroby koÅci i stawów (zÅamania, rozciÄgniÄcie wiÄzadeÅ), rany, wrzody i inne choroby.

Glinka jest wskazana każdemu niezależnie od diagnozy, bo jest to Årodek naturalny i bardzo efektywny. Normalizuje on proces przemiany materii, dziaÅa uzdrawiajÄco i zwiÄksza dziaÅanie innych Årodków leczniczych - zióÅ, homeopatia, leczenie lekami i chirurgiczne.

Po jej rozdrobnieniu i zmieszaniu z wodÄ powstaje jednolita, gÄsta zawiesina stosowana do kÄpieli, zawijaÅ, okÅadów, maseczek itp..


GALERIA ZDJĘĆ
Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę Dermaglin.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.