change language:   
<

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Badania i atesty

Kambryjska zielona glinka jest preparatem pochodzenia naturalnego. Kontroli jakoÅci podlega każda wydobyta partia. Posiadamy nastÄpujÄce badania i atesty:

  • Badanie retgenospektometrem okreÅlajÄce procentowÄ zawartoÅÄ mineraÅów 
  • Badanie kontroli źródeÅ promieniowania jonizacyjnego (badanie zanieczyszczeÅ radioaktywnych 
  • Badanie toksykologiczno-higieniczne 
  • Badanie chemiczno- analityczne 
  • Badanie kliniczne 
  • Badanie dermatologiczne 
  • Badania fizyko-chemiczne 
  • Badanie mikrobiologiczne 
  • Badanie aplikacyjne 
  • Atest PZH


Opakowanie jednostkowe kosmetyku oznakowane jest zgodnie z ustawÄ o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r( Dz.U. 01.42.473).

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę Dermaglin.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.