change language:   
<

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

antycellulit

Maseczka antycellulitowa

  • gÅÄboko oczyszcza
  • zwalcza nadmiar tkanki tÅuszczowej
  • likwiduje  zmiany cellulitowe
  • ujÄdrnia i uelastycznia

Zielona glinka kambryjska +  zioÅa + jedwab + miÄta + algi

Zielona glinka kambryjska to  mineraÅy niezbÄdne dla zdrowie skóry. . Ze wzglÄdu na ich obecnoÅÄ  oraz koloidalnÄ strukturÄ glinka  posiada wyjÄtkowe wÅaÅciwoÅci niezbÄdne w walce z cellulitem.  PrzywracajÄc równowagÄ mineralnÄ i silnie odtoksyczniajÄc  skórÄ pozwala przyspieszyÄ "leniwÄ" przemianÄ materii  . DziÄki zawartoÅci  krzemu (56%)glinka pomaga w "naprawie" elastycznoÅci tkanki ÅÄcznej i przywraca naturalnÄ  równowagÄ wodno-lipidowÄ skórze. Poprawia krÄżenie i przyczynia siÄ do szybkiej likwidacji grudek tÅuszczowych.  Likwiduje szorstkoÅÄ skóry. Stymuluje proces regeneracji i odnowy naskórka . DziaÅa  ujÄdrniajÄco i rewitalizujÄco. Pozostawia skórÄ gÅadkÄ i aksamitnÄ.

 

biust

Maseczka na biust ujÄdrniajÄca i regenerujÄca 

  • nadaje jÄdrnoÅci i sprÄżystoÅci
  • zapobiega powstawaniu rozstÄpów
  • PrzeciwdziaÅa wiotczeniu piersi

Zielona glinka kambryjska +  mango + jedwab

Receptura maski bazuje na sÅynnej zielonej glince kambryjskiej bogatej w naturalne mineraÅy niezbÄdne dla zdrowia skóry (ok. 22 mineraÅów miÄdzy innymi : krzem, wapÅ, magnez. potas, selen)  GÅÄboko oczyszcza ,  regeneruje i odmÅadza skórÄ. DziÄki proteinie jedwabiu zapewnia kompleksowÄ pielÄgnacjÄ skóry piersi : prawidÅowÄ elastycznoÅÄ i jÄdrnoÅÄ. Minimalizuje istniejÄce rozstÄpy i zapobiega powstawaniu nowych. Piersi stajÄ siÄ bardziej peÅne, krÄgÅe i jÄdrne. Biust jest wyraźnie podniesiony, a skóra dekoltu promienieje mÅodoÅciÄ i aksamitnÄ gÅadkoÅciÄ.

 

wyszczuplajaca

Maseczka na brzuch i biodra wyszczuplajÄca 

 

  • stymuluje proces detoksykacji i odnowy skóry
  • zapobiega powstawaniu cellulitu i Åagodzi jego objawy
  • napina, pojÄdrnia miÄsnie brzucha i bioder

Zielona glinka kambryjska +  kolagen + miÅorzÄb japoÅski

Innowacyjna Seria domowy salon SP bazuje na niezwykÅej leczniczej sile mineraÅów ( ok.22, gÅównie krzem, wapÅ, magnez, cynk, miedź, potas) pochodzÄcych z Zatoki FiÅskiej: symbolizujÄ one ÅwieżoÅÄ i czystoÅÄ skandynawskiej natury. DziÄki unikatowej kompozycji skÅadników a także silnym wÅaÅciwoÅciom oczyszczajÄcym sÄ doskonaÅym źródÅem piÄkna i zdrowia skóry. Maska absorbuje nagromadzone zÅogi zanieczyszczeÅ i toksyn z powierzchni skóry, poprawia sylwetkÄ bez skalpela: wyszczupla, poprawia krÄżenie, przyczynia siÄ do szybkiej likwidacji grudek tÅuszczowych.

Zielona glinka kambryjska zawarta w maseczce wzmacnia lecznicze  dziaÅanie zióÅ : miÅorzÄbu japoÅskiego  i  pomaraÅczy : pobudzajÄ ukrwienie,  poprawiajÄ jÄdrnoÅÄ i elastycznoÅÄ , zapobiegajÄ wiotczeniu skóry.  Dodatkowo zawartoÅÄ kolagenu  źródÅa bezcennego biaÅka odmÅadza skórÄ , czyni jÄ aksamitnÄ gÅadkÄ i jÄdrnÄ.

 

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę Dermaglin.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.